Gottfrid Larsson (1875-1947)
föddes på Narveryds gård i Vallerstad. Han började som träsnidare och studerade sedermera vid Tekniska skolan och Högre Konstindustriella skolan i Stockholm samt i Paris.
Han deltog i flera utställningar bl a Stockholm, S:t Petersburg, München samt San Fransisco.
På 1920-talet och början av 30-telet drev han tillsammans med en kollega en privat konstskola i Stockholm.
Gottfrid Larsson gifte sig 1911 med Karen Waaler som efter makens död köpte den s k Möllergården på Skänningegatan 9 i Vadstena. Hon donerade sedermera hela gården och skulptursamlingen, bestående av 125 skulpturer, till Vadstena kommun.
Källor: Utöver ovanstående
Nordisk familjebok 1944

Gården och tomten
Gottfrid Larssonsgården har adressen Skänningegatan 9. Tomten, tidigare bestående av dels den bebyggda gården nr 116 dels en gräshage vid Rännevallen, sträcker sig genom hela kvarteret fram till Östra Rännevallen. År 1679 inköptes huset av borgaren i Vadstena Anders Larsson Schiening. Från hans tid finns i den nuvarande öppna spisen i huvudbyggnaden en inskriftssten med inskriften "ALS ISD A:o 1687" som troligen anspelar på att Anders Larsson och hans hustru nyuppfört eller förbättrat sitt hus. Från denna tid härstammar sannolikt bjälktaket i huvudbyggnadens entré.
Vid 1900-talets början fanns i huset en försäljningsbod för fläsk, innehavd av fru Johanna Petterson, "Fläsk-Johanna". År 1919 sålde hon huset till Märta Liljencrantz och hennes blivande make arkitekt Henning Möller. Denne byggde om och dekorerade huset. Från år 1930, då makarna flyttade till Stockholm, inrymde huvudbyggnaden ett par uthyrningsvåningar. Efter en genomgripande ombyggnad öppnades 1995 bottenvåningen till utställningslokaler. Den inrymmer ett minnesrum över Gottfrid Larsson samt Spetsmuseet, med rum för tillfälliga utställningar.
Den vackra trädgården planerades av Märta Liljencrantz och är idag till största delen återställd efter hennes skisser. På nedre delen av tomten har musealt uppställts två typiska 1700-talshus från Backegatan, "Skomakarstugorna" (endast öppna efter särskild överenskommelse).