klaralarsson litenBild från Föreningen Gamla Vadstena Klara Larsson

 Född: 1867 i Vadstena

Död:    1963 i Vadstena

Spetshandlare : första halvan av 1900-talet

"Spetsarna är mina barn och barnbarn " Så uttryckte sig Klara en gång när en journalist frågade om hon hade familj.

Modern Charlotta var knypplerska och Klara lärde sig knyppla av sin mor. Redan som skolflicka sålde hon sina första spetsar. "Jag minns, att jag sålde 50 alnar för 10 öre aln av en grov spets." I takt med att färdigheten vid knyppeldynan ökade fick hon tillverka dukar och gardiner. Vid 18-års ålder var hon så driven att hon började komponera egna mönster.

Klara arbetade på 1890-talet åt spetshandlare Charlotte Randel. Ett uppdrag var att knyppla en altarspets. Mönstret hade ritats av konstnärinnan Carin Westberg ,Stockholm. När spetsen var färdig ställdes den ut i Börshuset i Stockholm. Därefter på Handarbetets Vänner och Klara rosades i pressen. Altarspetsen fortsatte till Chikagoutställningen 1892-93. Ett annat uppdrag hon fick av Charlotte Randel var att vid världsutställningen i Paris visa Vadstenaknyppling.

Så småningom blev Klara sin egen med affär hemma i bostaden på Sånggatan. Hon gick under benämningen " Klara vid tornet". Mönstren till de spetsar hon sålde var dels egna kompositioner och dels mönster som gått i arv efter modern.

1953 fick hon hedersuppdraget att vid Gustav VI Adolf besök, överlämna en spetsnäsduk till kungen. Klara överlämnade gåvan med orden " Hälsa drottningen och säg att hon inte får snyta sig i den."

Klara var en färgstark personlighet i Vadstena och känd för sina rappa repliker och bestämda åsikter.

Mer om Klara Larsson  finns att läsa i boken : Kvinnor Knyppling Köpenskap skriven av Marianne Anderson  Kerstin Engman  Kristina Malmberg 

 Vadstena Spetsmuseums småskrift nr 4 " Klara vid tornet - yrkesknypplerska " skriven av Marianne Andersson

 

 

Vadstena  Spetsmuseum |  Gottfrid Larssongården Skänningegatan 9 592 32  Vadstena 

Vadstena Spetsmuseum © 2018