hannalarssonb litenHanna LarssonJohanna (Hanna) Larson

Född: 1868 i Hagebyhöga

Död: 1944 i Vadstena

Civilstånd: ogift

Spetshandlare: 1900-44

 

Hanna var uppväxt med knyppling och drev spetshandel från sin bostad vid Rådhustorget. Hon var en högt ansedd  yrkeskvinna men beskrivs som en stilla och anspråkslös kvinna som inte gjorde något väsen av sig.

Hanna använde sig av både traditionella mönster och egna nykompositioner. Hon hade många knypplerskor, som arbetade för hennes räkning, de flesta bosatta i Fivelstatrakten. Ett par av de flitigaste knypplerskorna var "flickorna Prytz", Fina och Hulda Andersson på Sundbolöten. Båda arbetade åt Hanna hela verksamhetsperioden.                                  

När det gällde mönstertillvekning arbetade knypplerska och mönsterstickerska sida vid sida. Hanna samarbetade även med konstnärer. En av textilkontsnärerna var Selma Giöbel (1843-1925). Hon var en av den tidens kulturpersoner som var bosatt i Vadstenabygden.Till Stockholmsutställningen 1909 samarbetade Hanna och Selma. Selma komponerade mönster till krage och manschetter och Hanna stack upp mönstren.

De sista åren Hanna var verksam levererade hon spetsar till Hemslöjden i Östergötland. När hon kände att hon inte orkade mer med sitt arbetsgivaransvar längre "överlämnade" hon sina knypplerskor till Spetsutskottet.

Hanna Larssons mönstersamling liksom spetssamling finns på Östergötlands Länsmuseum. Samlingen omfattar nära 1 100 spetsprover varav många spetsar i finknyppling.

 

Utdrag ur boken Kvinnor Knyppling Köpenskap skriven av Marianne Anderson Kerstin Engman Kristina Malmberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadstena  Spetsmuseum |  Gottfrid Larssongården Skänningegatan 9 592 32  Vadstena 

Vadstena Spetsmuseum © 2018