hedmark litenBild från Föreningen Gamla Vadstena Frideborg Öhman

Född: 1885 i Skepparslöv

Död: 1968 i Orlunda

Spetshandlare: 1922 - 28 

Frideborg Öhman är ytterligare en av spetshandlarna i Vadstena som inte tidigare finns omnämnd i litteraturen. Efter att ha blivit änka och ensamstående mor 1922 försörjde sig Frideborg på spetshandel. Hon var handlingskraftig,knyppel- och vävkunnig och hade stort kontaktnät. Spetsarna hon sålde köptes upp i Vadstenatrakten och hon gjorde försäljningsresor till Skåne. Frideborg höll på med spetshandel fram till det att hon gifte om sig med godsägare Karl Hedmark på Naddö.

 

Utdrag ur boken  Kvinnor Knyppling Köpenskap 
skriven av Marianne Anderson  Kerstin Engman  Kristina Malmberg

 

 

 

 

Vadstena  Spetsmuseum |  Gottfrid Larssongården Skänningegatan 9 592 32  Vadstena 

Vadstena Spetsmuseum © 2018