inezpettersson litenInez Pettersson elsapeterson litenElsa PetersonElsa Peterson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsa Petersson Gunnel Landtblom, dotter Emma Peterson, svärmor till Elsa Inez Pettersson
Född 1891 i Strå  Född 1923 i Vadstena Född 1866 i Hagabyhöga  
Död 1980 i Vadstena  Död 2016 i Vadstena  Död 1933 i Vadstena  Konsthantverkare
Spetshandlare 1920-.71  Spetshandlare 1971-2016  Knypplerska  Mönsterstickerska

Det var i samband med giftermål med Gunnar Peterson som Elsa kom i kontakt med hantverket knyppling. Svärmor Emma Peterson var yrkesknypplerska och arbetade åt Klara Larsson.

Elsa hade handelstalanger och det var det som gjorde att hon fått en plats i Vadstena spetshistoria. Hon blev spetsförläggare. Det var ett äventyr att, som 29-åring och oerfaren på knypplingens område, ge sig in i en verksamhet som var etablerad i staden sedan sekler tillbaka. Stödet fanns i familjen. Maken Gunnar var involverad i affärsrörelsen genom att sköta bokföringen och svärmor Emma försåg Elsa med spets. Affärsrörelsen växte. Fler och fler knypplerskor knöts till Elsa Peterson. Omkring 200 kvinnor och några män har genom åren försett Elsa med knypplad spets. Elsa Peterson sålde bara färdig spets, aldrig knyppelgarn och mönster. Det var först när Gunnel Landtblom tagit över rörelsen som mönsterutgivning startade.

Tre kvinnor har haft särskilt stor betydelse. Svärmor Emma var ett stöd under affärsverksamhetens uppbyggnadstid. Inez Pettersson, som var kusin till Elsas man Gunnar, svarade för mönster produktion. Dottern Gunnel tog över när Elsa slutade 1971 och drev den vidare nästan ända fram till sin död. Hon avled 2016  93 år gammal.

Butiken är den äldsta spetsaffären i sitt slag. Idag drivs den i fjärde generation av Elsas dotterdotter Karin Landtblom.

elsapetersonsspetsaffar.com   

 

Utdrag ur boken  Kvinnor Knyppling Köpenskap skriven av Marianne Anderson  Kerstin Engman  Kristina Malmberg

.

 

 

 

Vadstena  Spetsmuseum |  Gottfrid Larssongården Skänningegatan 9 592 32  Vadstena 

Vadstena Spetsmuseum © 2018