Inez Maria Pettersson inezpettersson liten
 
Född: 1897 i Vadstena
 
Död: 1966 i Vadstena
 
Civilstånd: Ogift
 
Konsthantverkare
 
1910 förvärvade Karl Pettersson två intill varandra liggande gårdar vid Backegatan i Vadstena. Karl var till yrket  skomakare. Hans hustru hette Emma Rehn. Paret hade ett barn, dottern Inez Maria.
De båda stugorna, som efter Karl Petterssons död fått benämningen Skomakarstugorna flyttades för att undgå rivning till Gottfrid Larssongårdens tomt, vid Östa Rännevallen.
 
Det kan ofta vara svårt att säga vem som är upphovsman till de spetsar som brukar gå under benämningen Vadstena spetsar. De har knypplats i Vadstena under generationer. Samma spetsmönster har tillhandahållits av många handlare. Varianter har uppstått genom åren.
 
Det som kännetecknar en Vadstenaspets är att den knypplas på ett mönster av papp. Mönstret har uppstuckna hål som visar var nålarna skall sättas. En person som stack dessa hål kallades mönsterstickare.
Inez Pettersson var både mönsterriterska och mönsterstickerska. Det kan vara ett tidskrävande arbete att med en pricknål sticka alla hålen. Det tog åtskilliga timmar att göra ett mönster tlll en bred altarspets eller en helknypplad duk.
 
För att underlätta för den som knyppar ritas också streck mellan hål och olika markeringar visar hur spetsen skall utformas. Knypplaren kunde även ha en bit spets som förlaga. Under Inez Petterssons verksamma tid användes inte, såsom ofta är fallet idag, arbetsritningar. Precis som man skriver med egen handstil, hade de som knypplade sitt eget sätt att tolka och knyppla en spets.
 
Inez Pettersson bearbetade gamla välkända mönster. Det kunde handla om att förändra detaljer, förenkla eller omarbeta. Det var inte bara bearbetning av de gamla mönstren som Inez ägnade sig åt. Hon ritade också egna mönster. Det gick till så att hon först gjorde en skiss. Därefter provknypplade hon för att kontrollera att ideérna var genomförbara. Sedan överlämnade hon till andra att knyppla spetsen.
Stilmässigt hör hennes egna mönster hemma i jugendtraditionen med böljande blomster- och växtdetaljer.
 
Flera av Vadstenas spetshandlare anlitade Inez Pettersson som mönsterstickerska. Hennes namn är dock framför allt knuten till Elsa Petersons spetsaffär. Elsas man Gunnar Peterson och Inez var kusiner.
 
Utdrag ur: Föreningen Spetsmuseet i Vadstenas småskrift nr 3   Inez Pettersson mönsterriterska
av Marianne Anderson
 
Mönster komponerade av Inez Pettersson.
 
Inez blomma                                                           Rosen                                                                                  Kungslilja                               
Inez 29
Inez 27
Inez 28 2
 
                                                                                                                                                      
 
 
Blomkorg                                                                                                                               Inez väska
Inez 21 2
Inez 23 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              
Korg                                                                                                                                 Trollslända
Inez 22 2
Inez 24
 

Vadstena  Spetsmuseum |  Gottfrid Larssongården Skänningegatan 9 592 32  Vadstena 

Vadstena Spetsmuseum © 2018