Adress:
Gottfrid Larssongården
Skänningegatan 9
592 32 Vadstena

E-postadress: vadstenaspetsmuseum@hotmail.com

Besök då museet har stängt:
Kontakta oss genom vår E-postadress
eller till
Ewa Abered tel: 0143-30025
alt.
Gudrun Gunnarsson tel: 0143-10942

Styrelsen:
Ordf. Gudrun Gunnarsson
Sekr. Åsa Kylemo Olander
Kassör Ewa Abered
Övr. ledamöter  Marianne Andersson, Kerstin Olsson, Maritha Gustavsson och Gun Andersson.