Se bilder från invigningen av 2017 års utställning!

Se bilder från invigningen av 2016 års utställning!

 

Spetsknyppling
- vass konst i Vadstena

I samband med Spetsmuseets 10-årsjubileum ger vi ut en ny bok.
Det är en bilderbok med korta texter. Åke Svensson har fotograferat
och Marianne Anderson har skrivit texterna. Boken vänder sig i första hand till
den som ännu inte upptäckt knypplingens mysterium. Förhoppningsvis
kan den som redan är knyppelfrälst också ha glädje av boken.

Pris 150:- + porto

Sommarsäsongen 2019

Startar med invigning 26 juni kl 19
Sedan öppet dagligen kl 13-17 fram till 11 augusti.

Inträde: 20:- Kontant eller Swisch


Stötta oss och bli medlem.
50:-/år Bg 362-5530


Vadstena Spetsmuseum

invigdes sommaren 2005.
Museet består av två delar, en historisk och en nyskapande del. I den historiska avdelningen visas dels knypplade spetsar och dels lyfts människorna (mönsterstickare, knypplare, spetshandlare, spetsgångare där de flesta var kvinnor, tillverkare av redskap) bakom hantverket fram.
I den nyskapande avdelningen visas olika exempel på vår tids knyppling. Inför varje sommarsäsong anordnas nya utställningar, både i den historiska delen och i den nyskapande.

 

Vadstenaknyppling

I Vadstena med omnejd finns en knyppeltradition som går tillbaka åtminstone till 1600-talet. Hantverket har, i många generationer gått i arv från föräldrar till barn.
Knypplad spets var en handelsvara som spreds över landet av s k spetsgångare.
Inkomster från knypplingen bidrog till många familjers försörjning.
Den handknypplade spetsen fick på 1800-talet konkurrens av maskintillverkad, och därmed billigare, spets.
1903 grundades Vadstena Knyppelskolor med syfte att, genom utbildning, bevara kunskapen om den för staden speciella finknypplingskonsten.Spetsmuseet är inrymt i Gottfrid Larssongården i Vadstena.
Gottfrid Larsson (1875-1947) var till yrket skulptör.
Han studerade dels i Norrköping och Stockholm och dels utomlands bl a i Paris. I Gottfrid Larsson-gården finns en stor samling av hans verk att beskåda. Gottfrid Larsson har aldrig själv varit bosatt i gården.
Hans änka donerade samlingen och gården till Vadstena kommun.
Gottfrid Larsson ligger begravd i sin födelseförsamling Vallerstad.
På kyrkogården där står hans skulptur Såningsmannen.

Samarbetar med Folkuniversitetet!

Se nya  hemsidan "Upplev Vadstena;                                    Spetsmuseet sponsras av Förlagshusen i Vadstena            

Är medlem i Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd             

 


Den här sidan har haft  http://www.hitwebcounter.com/htmltutorial.php unika besökare sedan 2015-12-16.